Untitled Document

PROGRAMA | ORGANIZADORES | SEDE |

 
 

COMITÉ DE HONRA

D. Emilio Pérez Touriño
Presidente da Xunta de Galicia

D. Fernando Xabier Blanco Álvarez
Conselleiro de Innovación e Industria

Dna. Ánxela Bugallo Rodríguez
Conselleira de Cultura e Deporte

D. Xosé Sánchez Bugallo
Alcalde de Santiago de Compostela

D. Xosé Ramón Gómez Besteiro
Presidente da Deputación de Lugo

D. Senén Barro Ameneiro
Reitor da Universidade de Santiago

D. Fernando Salgado García
Secretario Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia

Dna. Helena Veiguela Martínez
Directora Xeral de Promoción Industrial e Sociedade
da Información da Xunta de Galicia

D. Rubén C. Lois González
Director Xeral de Turismo da Xunta de Galicia

D. Benigno Sánchez García
Director Xeral da CRTVG

D. Xosé Manuel Iglesias Iglesias
Concelleiro de Promoción Económica, Emprego,
Comercio e Turismo de Santiago

COMITÉ CIENTÍFICO

Dr. Miquel de Moragas i Spà
Universitat Autònoma de Barcelona
Presidente da Comisión Xestora da Asociación Española
de Investigación de la Comunicación (AE-IC)

Membras/os da Comisión Xestora da AE-IC:

Dr. Josep Maria Blanco
Universitat Autònoma de Barcelona
Secretario

Dr. Enrique Bustamante Ramírez
Universidad Complutense de Madrid
Dra. Mª Pilar Diezhandino Nieto
Universidad Carlos III de Madrid
Dra. Margarita Ledo Andión
Universidade de Santiago de Compostela
Dr. José Maria Ricarte
Universitat Autònoma de Barcelona
Dr. Francisco Sierra Caballero
Universidad de Sevilla

Colaboradores científicos:

Dr. Néstor García Canclini
Universidad Autónoma Metropolitana de México
Dr. Dan Hallin
University of California
Dr. Phillip Schlesinger
University of Glasgow
Dr. Raúl Trejo Delarbre
Universidad Nacional Autónoma de México
Dr. Giuseppe Richeri
Università della Svizzera Italiana
Dr. Tapio Varis
University of Tampere
Dr. Jacques Guyot
Université París 8 Vincennes

COMITÉ ORGANIZADOR

Dr. Miquel de Moragas i Spà
Presidente da Comisión Xestora da Asociación Española
de Investigación de la Comunicación (AE-IC)

Dra. Margarita Ledo Andión
Presidenta da Comisión Organizadora e de AGACOM
Universidade de Santiago de Compostela

Dr. Miguel Túñez López
Decano da Facultade de Ciencias da Comunicación
Universidade de Santiago de Compostela

Dr. Xosé Soengas Pérez
Director do Departamento de Ciencias da Comunicación
Universidade de Santiago de Compostela

Dr. Francisco Campos Freire
Secretario da Comisión Organizadora e de AGACOM
Universidade de Santiago de Compostela

Dr. Xosé López García
Universidade de Santiago de Compostela

Dr. Xosé Ramón Pousa Estévez
Universidade de Santiago de Compostela

Dr. Xosé Pereira Fariña
Universidade de Santiago de Compostela

Dra. Berta García Orosa
Universidade de Santiago de Compostela

Lda. María Salgueiro Santiso
Asociación Galega de Investigadores e Investigadoras
en Comunicación (AGACOM)

Asociacións colaboradoras:

Dr. François Heinderyckx
L’Université Libre de Bruxelles
Presidente da European Communication Research
and Education Association (ECREA)

Dr. Erick Rolando Torrico Villanueva
Universidad Andina Simón Bolívar
Presidente da Asociación Iberoamericana de Investigadores
de la Comunicación (ALAIC)

Dr. José Marques de Melo
Universidade Metodista de São Paulo
Presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Comunicação (INTERCOM)

Colaboradores:

Ldo. Ramón García Sedó
Institut de la Comunicació InCom-UAB

Da Universidade de Santiago de Compostela:

Lda. Lucía Cases Palacios
Lda. Carmela Costa Sánchez
Lda. Teresa de la Hera
Lda. Celia Fernández Rivera
Lda. Beatriz García Cibreiro
Lda. Silvia Pinal Seoane
Ldo. Javier Ramos Vieiro
Ldo. José Sixto García
Ldo. Carlos Toural Bran

 
 

Untitled Document

PROGRAMA | ORGANIZADORES | SEDE |


CONGRESO FUNDACIONAL I+C INVESTIGAR LA COMUNICACIÓN
Facultad de CC. de la Comunicación. USC. Avd. Castelao s/n 15782. Santiago de Compostela.
T +34 981 563 100 Ext. 16556 (María Salgueiro y Xabier Ramos)
E-mail: aeic2008santiago@aeic2008santiago.org